Een nieuwbouw kopen? De Wet Breyne beschermt je
Wat is de Wet Breyne?
12.04.2022

Ben je van plan om een huis te bouwen? Wil je een zorgeloze aankoop van een instapklare woning? Goed idee! Hectaar garandeert jou een zorgeloos bouwproces dankzij een correcte uitvoering, goede opvolging en een tot in de puntjes afgewerkt huis. Maar we houden ons natuurlijk ook aan de strikte regels die zijn vastgelegd door de Wet Breyne. Het komt helaas voor dat kopers van een woning na hun aankoop ineens niets meer van de projectontwikkelaar horen, of dat het bouwbedrijf de woning niet volgens de afspraken afwerkte. De Wet Breyne zorgt ervoor dat je als koper beschermd bent tegen dergelijke wanpraktijken. Maar wat betekent de Wet Breyne nu eigenlijk in de praktijk? En welke bescherming krijg je? Dat leggen we jou hier uit.

De Wet Breyne is...

De Wet Breyne is de woningbouwwet van 9 juli 1971 die dient als bescherming voor kopers van een nog te bouwen woning of een woning in aanbouw. Dankzij deze kopersvriendelijke wet geniet je als koper van een sleutel-op-de deurwoning financiële bescherming, bouwkundige bescherming en juridische bescherming. Niet onbelangrijk, want een nieuwbouwwoning aankopen is voor jou natuurlijk een belangrijke beslissing met financiële impact.

In een notendop betekent De Wet Breyne dat:

 • Er een dubbele oplevering is: een voorlopige oplevering en een jaar later een definitieve oplevering, dit geeft de koper of bouwheer de kans om eventuele verborgen gebreken vast te stellen;
 • We 10 jaar aansprakelijk zijn voor ernstige gebreken. Volgens de Wet Peeters-Borsus zijn we namelijk als dienstverlener in de bouwsector verplicht om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;
 • We een 100% borg stellen bij de bank, zodat de werken zeker voltooid kunnen worden, mocht Hectaar in gebreke blijven;
 • De betaling gebeurt in fases en schijven. Je betaalt voor wat er al is (grond en eventueel infrastructuur) en voor de constructie op het moment dat er iets uitgevoerd is;
 • Jij maximaal 5% voorschot van het aankoopbedrag (excl. BTW en registratierechten) betaalt.

Deze woningbouwwet is zowel van toepassing op een verkoopovereenkomst als een aannemingsovereenkomst. De wet is niet van toepassing als je met verschillende aannemers (die elk afzonderlijke werken uitvoeren) contracten afsluit. De woningbouwwet geldt ook niet indien alle betalingen uitgesteld worden tot na de voorlopige oplevering of wanneer de aankoop plaatsvindt als de woning al afgewerkt is. Dan wordt de woning namelijk aangekocht in de staat waarin ze zich bevindt.

Kortom: werk je samen met een aannemer, projectontwikkelaar of projectcoördinator aan wie je minstens één betaling doet vóór de voltooiing van de werken? Check dan hier zeker of dit ook correct wordt opgenomen in het compromis.

Hoe beschermt de Wet Breyne jou als koper van een bouwproject?

Als koper van een nieuwbouwproject geniet je verschillende vormen van bescherming:

1. Financiële bescherming:

 • Er is een vooraf vastgestelde totaalprijs bij het sluiten van de overeenkomst. De prijs kan enkel worden herzien op basis van de schommelingen van de indexen van materialen en arbeidsuren. Deze herziening is bij Hectaar steeds beperkt tot maximaal 3.000 euro.
 • Het voorschot mag maximum 5% van de totale verkoopprijs bedragen.
 • Op het moment van de notariële akte betaal je de grondwaarde (na aftrek van het betaalde voorschot) en de verkooprechten, de prijs van de infrastructuurwerken (incl. BTW) en de prijs van de reeds uitgevoerde bouwwerken (incl. BTW). De reeds uitgevoerde werken worden geattesteerd door de architect.
 • Na de authentieke akte moet de verkoper factureren volgens de vordering van de bouwwerken. Dat betekent dat je als koper in schijven betaalt. Je zal dus nooit betaald hebben alvorens de afgesproken werken effectief uitgevoerd zijn. De betaalschijven mogen ook niet hoger zijn dan de effectieve prijs van het al uitgevoerde werk.
 • Hectaar stelt een borg van 100% bij een financiële instelling. Als koper kan je dus gerust zijn dat het gebouw zeker afgewerkt wordt. Je loopt geen enkel financieel risico.

Op deze handige tijdslijn zie je wanneer er betaalschijven vallen tijdens het bouwproces:

2. Bouwkundige bescherming:

De Wet Breyne betekent ook een strikt gereglementeerde oplevering. Hierdoor wordt de koper beschermd tegen foutieve uitvoeringen door de projectontwikkelaar. Eenmaal de werken zijn afgerond, wordt de woning opgeleverd in twee fases.

Eerst is er een voorlopige oplevering waarin opmerkingen in een proces-verbaal genoteerd worden, zichtbare gebreken worden opgelijst zodat onze aannemers dit in orde kunnen brengen. Op dat moment betaal je de woning volledig, ontvang je van Hectaar de sleutels en beschik je over de woning. Bij de voorlopige oplevering worden alle waarborgen vrijgegeven. Vanaf dat moment start de termijn van 10-jarige aansprakelijkheid voor zware gebreken (wind- en waterdichtheid of stabiliteit).

Eén jaar na de voorlopige oplevering volgt de definitieve oplevering. Tegen dat moment moet de koper het initiatief genomen hebben om onzichtbare gebreken aan te geven. De reden waarom dit pas na een jaar gebeurt, is omdat bepaalde verborgen gebreken (bijvoorbeeld de verwarming die niet werkt) enkel merkbaar zijn in een bepaald seizoen. De definitieve oplevering betekent het einde van de contractuele relatie tussen koper en verkoper,

3. Juridische bescherming:

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning (zowel een nog te bouwen woning als een nog af te werken woning) zal je merken dat er enkele specifieke juridische aspecten in het compromis en de authentieke akte worden opgenomen. Zo moeten alle eerdergenoemde verplichtingen vermeld worden.

Om je meer zekerheid te bieden lijsten we hier nog even op wat Hectaar verplicht moet opnemen in het compromis:

 • De identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande constructies;
 • Info (de uitgiftedatum en voorwaarden) over de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • Het feit of je de overeenkomst al dan niet afsluit onder opschortende voorwaarden van het bekomen van een financiering;
 • Een nauwkeurige beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen, inclusief lastenboek, beschrijving, duidelijke bestekken en een nauwkeurig plan;
 • De totaalprijs (grond en constructie) van het huis of appartement en de betalingswijze;
 • De vermelding van het voorschot van maximaal 5% van het totale bedrag en de betaalschijven na de afgeronde werken;
 • De vermelding van het bestaan van gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting zodat je kan nagaan of je in aanmerking komt hiervoor;
 • De startdatum van de werken, alsook de uitvoerings- of leveringstermijn (in werk- of kalenderdagen) en de schadevergoeding indien de werken vertraging oplopen;
 • De voorwaarden bij de voorlopige en definitieve oplevering;
 • De integrale tekst van de artikels 7 (de verplichte vermeldingen en bijlagen) en 12 (het stellen van de waarborg door de verkoper of aannemer) van de Wet Breyne;
 • De erkenning dat koper en verkoper minstens vijftien dagen voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst voldoende geïnformeerd zijn over bovenvermelde gegevens en stukken.

Zoals je merkt ben je als koper bij een verkoop op plan goed beschermd. Wil je een nieuwbouwproject kopen bij Hectaar? Bekijk onze beschikbare woningen hier.

Heb je een bepaalde woning van Hectaar op het oog en wil je graag meer info over de Wet Breyne? Contacteer ons gerust via verkoop@hectaar.be. We helpen je met plezier verder.

Wens je ons beter te leren kennen?
Wij maken graag tijd voor jou!

Appartementen te koop
Bouwgrond te koop